Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego.

Zawiadomienie z dnia 07.07.2015 r., znak: GK-II.6623.2.2015.EW, Starosty Powiatu Brzeskiego.

Zawiadomienie dotyczy:

  1. Wszczęcia z urzędu przeprowadzenia klasyfikacji, na gruntach, położonych w części wsi Mokrzyska, gmina Brzesko.
  2. Wyłożenia do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji.
  3. Prawa do zapoznaniu się z całością dokumentacji z ustalenia klasyfikacji.