Zawiadomienie o klasyfikacji - Szczepanów
czwartek, 06 sierpnia 2015 13:09

Zawiadomienia z dnia 06.08.2015 r., znak: GK-II.6623.3.2015.EW, Starosty Brzeskiego, o:

  1. Wszczęciu z urzędu przeprowadzenia klasyfikacji, na gruntach, położonych w części wsi Szczepanów, gmina Brzesko.
  2. Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji, na okres 14 dni, w godzinach 8.00-15.00, od dnia 7.01.2016 r. - 22.01.2016 r. - w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku.
  3. Prawie do zapoznania się z całością dokumentacji z ustalenia klasyfikacji, w okresie 7 dni, od dnia 25.01.2016 r., do 02.02.2016 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku.