Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego
piątek, 18 września 2015 07:50

Zawiadomienie z dnia 15.09.2015 r., znak: GK-II.661.2.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego, dotyczące:

  1. zebrania Uczestników scalenia gruntów wsi Szczepanów, zwoływanego w celu ogłoszenia wyników oszacowania gruntów.
  2. udostępnienia do publicznego wglądu wyników oszacowania gruntów.