Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 18.09.2015 r., znak: GK-II.6017.1.2010.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego, dotyczące:

  1. zebrania Uczestników scalenia gruntów prowadzonego na obszarze Miasta Brzesko, zwoływanego w celu ogłoszenia wyników oszacowania gruntów,
  2. udostępnienia do publicznego wglądu wyników oszacowania gruntów.