Szacunek gruntów.

W oparciu o zasady, określone w drodze uchwały, przez Uczestników scalenia, na zebraniu w dniu 28.05.2015 r., Wykonawca prac scaleniowych, przeprowadził szacunek gruntów.

Wyniki oszacowania zostały ogłoszone na zebraniu w dniu 08.10.2015 r., a następnie udostępnione do publicznego wglądu w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach, ul. Kościelna 1, w dniach:

  • 09.10.2015 (piątek), w godz. od 8.00 do 16.00,
  • 12.10.2015 (poniedziałek), w godz. od 9.00 do 17.00,
  • 13.10.2015 (wtorek), w godz. od 9.00 do 17.00,
  • 14.10.2015 (środa), w godz. od 8.00 do 16.00,
  • 15.10.2015 (czwartek), w godz. od 9.00 do 17.00,
  • 16.10.2015 (piątek), w godz. od 8.00 do 16.00,
  • 19.10.2015 (poniedziałek), w godz. od 9.00 do 17.00.

Dokumentacja wyników oszacowania gruntów składa się, co do zasady, z mapy szacunku oraz rejestru szacunku (wg stanu przed scaleniem gruntów).

Z całością wyników oszacowania każda ze stron postępowania może zapoznać się we wskazanym wyżej miejscu i czasookresie.

Starosta Powiatu Brzeskiego prosi o aktywny udział w prowadzonych pracach technicznych i przypomina o prawie Uczestników scalenia, do wnoszenia zastrzeżeń, do dokonanego szacunku.

Zastrzeżenia do dokonanego szacunku, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów, mogą być wnoszone na zebraniu, na którym ogłoszono wyniki oszacowania gruntów (dla obiektu Mokrzyska – zebranie w dniu 08.10.2015 r.), oraz oraz w okresie wyłożenia wyników oszacowania do publicznego wglądu.

W odpowiedzi na prośby Uczestników scalenia, wnoszone podczas zebrań, publikujemy część dokumentacji wyników oszacowania – Mapę szacunku porównawczego gruntów, sporządzoną przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (format PDF).

Załączniki:
Pobierz (mapa_szacunku_gruntow_MOKRZYSKA.pdf)Mapa szacunku - Mokrzyska[pdf]1379 Kb