Wyniki oszacowania gruntów

W oparciu o zasady, określone w drodze uchwały, przez Uczestników scalenia, na zebraniu w dniu 02.06.2015 r., Wykonawca prac scaleniowych, przeprowadził szacunek gruntów.

Wyniki oszacowania, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów, powinny zostać ogłoszone na zebraniu Uczestników scalenia zwołanym przez Starostę, a następnie udostępnione do publicznego wglądu, na okres 7 dni.

Zabranie Uczestników scalenia, którego przedmiotem miało być ogłoszenie wyników oszacowania gruntów, zostało zwołane na dzień: 13.10.2015 r.

Wyniki oszacowania udostępniono do publicznego wglądu, w budynku Starostwa Powiatowego w Brzesku, w Wydziale Geodezji i Kartografii, II piętro, pok. nr 224, w dniach:

  • 14.10.2015 (środa), w godz. od 7.30 do 15.30,
  • 15.10.2015 (czwartek), w godz. od 7.30 do 15.30,
  • 16.10.2015 (piątek), w godz. od 7.30 do 15.30,
  • 19.10.2015 (poniedziałek), w godz. od 7.30 do 15.30,
  • 20.10.2015 (wtorek), w godz. od 7.30 do 15.30,
  • 21.10.2015 (środa), w godz. od 7.30 do 15.30,
  • 22.10.2015 (czwartek), w godz. od 7.30 do 15.30.

Dokumentacja wyników oszacowania gruntów składa się, co do zasady, z mapy szacunku oraz rejestru szacunku (wg stanu przed scaleniem gruntów).

Z całością wyników oszacowania każda ze stron postępowania może zapoznać się we wskazanym wyżej miejscu i czasookresie.

Starosta Powiatu Brzeskiego prosi o aktywny udział w prowadzonych pracach technicznych i przypomina o prawie Uczestników scalenia, do wnoszenia zastrzeżeń, do dokonanego szacunku.

Zastrzeżenia do dokonanego szacunku, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia o scalaniu i wymianie gruntów, mogą być wnoszone na zebraniu, na którym ogłoszono wyniki oszacowania gruntów, oraz oraz w okresie wyłożenia wyników oszacowania do publicznego wglądu.

W odpowiedzi na prośby Uczestników scalenia, wnoszone podczas zebrań, publikujemy część dokumentacji wyników oszacowania – Mapę szacunku porównawczego gruntów, sporządzoną przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (format PDF).

Załączniki:
Pobierz (Mapa szcunku porównawczego gruntów Brzesko Miasto - strona  internetowa.pdf)Mapa szacunku gruntów[pdf]240 Kb