Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego
wtorek, 03 listopada 2015 13:53

Zawiadomienie z dnia 03.11.2015 r., znak: GK-II.661.2.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego, o zebraniu Uczestników scalenia. Obiekt: Szczepanów, gmina Brzesko. Cel zebrania: wyrażenie przez Uczestników scalenia zgody na dokonany szacunek gruntów.