Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego
piątek, 04 grudnia 2015 12:56

Zawiadomienie z dnia 04.12.2015 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD Starosty Powiatu Brzeskiego o zebraniu Uczestników scalenia gruntów wsi Mokrzyska.

Cel zebrania: wyrażenie przez Uczestników scalenia zgody, w formie uchwały, na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych.