Informacja dla Wykonawców prac geodezyjno - kartograficznych

Szanowni Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych

Informuję, że został wdrożony moduł programu EWMAPA służący do wykonywania automatycznych eksportów danych. Umożliwia on dalszą automatyzację procesu geodezyjnej obsługi wykonawców prac geodezyjnych.

Proces automatycznego eksportu danych jest następujący:

  1. Wybór formatu eksportu przez użytkownika z poziomu przeglądarki internetowej.
  2. Przesłanie zlecenia eksportu do serwera EWMAPA WMS.
  3. Dodanie zlecenia do kolejki zadań do wykonania i uruchomienie programu kontrolującego eksporty.
  4. Uruchomienie przez program kontrolujący eksporty programu EWMAPA w trybie wsadowym i przygotowanie eksportu.
  5. Zapis wyeksportowanych danych w zgłoszeniu i wysłanie komunikatu wykonawcy prac geodezyjnych.

Przygotowanie danych z programu EWMAPA jest procesem asynchronicznym, posiadającym dwa niezależne cykle. Pierwszy cykl to wybór eksportu, włożenie zlecenia do kolejki i informacja o poprawności umieszczenia zlecenia w kolejce. Drugi niezależny proces polega na odczycie zleceń z kolejki i przygotowaniu eksportu.