Informacja nt. szczegółowej osnowy geodezyjnej w gminie Gnojnik i Iwkowa.

NFORMACJA
NT.  SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ W GMINIE IWKOWA I GNOJNIK

Informuję, że w gminie Iwkowa i Gnojnik została przeprowadzona modernizacja szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej. Zmodernizowana sieć aktualnie tworzy 284 punkty.

Na liczbę tę składa się:

  1. 155 punktów osnowy dwufunkcyjnej;
  2. 121 punktów osnowy poziomej, w tym:
  1. 66  punktów adaptowanych dawnej osnowy II,III i IV klasy,
  2. 9 punktów na budynkach (wieże kościołów i maszty),
  3. 48 punktów nowych typu 2 (dawny 17b) i typu 5 (dawny 42b);
  1. 3 punkty sieci ASG-EUPOS,
  2. 1 punkt sieci POLREF,
  3. 4 punkty dotychczasowej osnowy poziomej I klasy.

W związku z powyższym informuję, że należy przy opracowywaniu wyników pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykorzystywać nowe parametry x,y,z punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej. 

 

                                                                                                                             Kierownik PODGiK

                                                                                                                             Halina Mucha