Zawiadomienie z dnia 22.03.2016 r., Starosty Powiatu Brzeskiego.
wtorek, 29 marca 2016 07:42

Zawiadomienie z dnia 22.03.2016 r., znak: GK-II.661.5.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego, o wyłożeniu do publicznego wglądu, projektu scalenia gruntów, przygotowanego dla części obrębu ewidencyjnego Bielcza, gmina Borzęcin.