Decyzja z dnia 01.08.2016 r., znak: GK-II.6623.1.2015.EW, Starosty Powiatu Brzeskiego.
poniedziałek, 01 sierpnia 2016 08:56

Decyzja z dnia 01.08.2016 r., znak: GK-II.6623.1.2015.EW, Starosty Powiatu Brzeskiego, o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Brzesko: