Zawiadomienie z dnia 21.09.2016 r., znak: GK-II.661.2.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego.

Zawiadomienie z dnia 21.09.2016 r., znak: GK-II.661.2.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego, o terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu, projektu scalenia gruntów wsi Szczepanów, gmina Brzesko.