Zawiadomienie z dnia 21.09.2016 r., znak: GK-II.661.3.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego.
czwartek, 06 października 2016 09:06

Zawiadomienie z dnia 21.09.2016 r., znak: GK-II.661.3.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego, o terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu, projektu scalenia gruntów wsi Wokowice, gmina Brzesko.