Źródło pochodzenia materiałów zasobu: mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej.

Informacje nt. źródła pochodzenia materiałów zasobu: mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej zawiera prezentowany niżej plik, zapisany w formacie PDF.