Postanowienie Starosty Powiatu Brzeskiego.

Postanowienie z dnia 28.12.2017 r., znak: OŚ.6220.6.2017.BB, Starosty Powiatu Brzeskiego, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Scalenie gruntów w części obrębu Mokrzyska - Bucze, Gmina Brzesko, Powiat Brzeski".