Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja z dnia 29.01.2018 r., znak: OŚ.6220.6.2017.MW, Starosty Brzeskiego, o środowiskowych uwarunkowaniach.