Zawiadomienie z dnia 27.02.2018 r., znak: OŚ.6220.7.2017.BB, Starosty Brzeskiego.

Zawiadomienie z dnia 27.02.2018 r., znak: OŚ.6220.7.2017.BB, Starosty Brzeskiego, dotyczące przypuszczalnego terminu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Scalenie gruntów w części wsi Szczepanów, gmina Brzesko, Powiat Brzeski", przed decyzją o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.