Zawiadomienie z dnia 03.04.2018 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego.

Starosta Powiatu Brzeskiego zawiadamia, że w dniach:

  • 07.05.2018 r. (poniedziałek), w godz. 800 - 1600,
  • 08.05.2018 r. (wtorek), w godz. 800 - 1600,
  • 09.05.2018 r. (środa), w godz. 800 - 1600,
  • 10.05.2018 r. (czwartek), w godz. 800 - 1600,
  • 11.05.2018 r. (piątek), w godz. 800 - 1600,
  • 14.05.2018 r. (poniedziałek), w godz. 800 - 1600,
  • 15.05.2018 r. (wtorek), w godz. 800 - 1600;

w Budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach, ul. Kościelna 1, nastąpi okazanie projektu scalenia, sporządzonego przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, dla gruntów położonych w części wsi Mokrzyska, gmina Brzesko.