Decyzja z dnia 27.04.2018 r., znak: OŚ.6220.7.2017.BB, Starosty Brzeskiego.

Decyzja z dnia 27.04.2018 r., znak: OŚ.6220.7.2017.BB, Starosty Brzeskiego, o środowiskowych uwarunkowaniach.