Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów położonych w części obrębu Brzesko.

Decyzja z dnia 25.07.2018 r., znak: GK-II.6017.2.2010.EW, Starosty Brzeskiego, o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów położonych w części obrębu Brzesko, jednostka ewidencyjna: Brzesko - miasto.