Decyzja z dnia 30.07.2018 r., znak: GK-II.6623.1.2017.EW, Starosty Brzeskiego.
wtorek, 31 lipca 2018 11:30

Decyzja z dnia 30.07.2018 r., znak: GK-II.6623.1.2017.EW, Starosty Brzeskiego, o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Wokowice, gmina Brzesko.