Geodeta Powiatu Brzeskiego

Dr inż. Andrzej Surówka

Geodeta Powiatu Brzeskiego

Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii

Starostwa Powiatowego w Brzesku

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


Wykształcenie:

 Doktor nauk technicznych:

Rok 2001

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii Środowiska

Magister inżynier geodezji urządzeń rolnych: 

Rok 1973

Akademia Rolnicza w Krakowie

Oddział  Geodezji Urządzeń Rolnych

 Technik Geodeta

Rok 1968

Technikum Geodezyjne w Krakowie 


Przebieg kariery zawodowej:


Starostwo Powiatowe w Brzesku

2007 – do chwili obecnej

Geodeta Powiatowy

Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

1991 - 2006

Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Starszy inspektor wojewódzki

Biuro Zarządu Gruntami Państwowymi w Krakowie

1988 – 1991

Straszy specjalista ds. geodezyjnych

Urząd Miasta Krakowa

1984 – 1988

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Inspektor wojewódzki

Krakowskie Biuro  Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie

1973 - 1984

Specjalista ds. postępowania scaleniowego


Odznaczenia:


Srebrny Krzyż Zasługi

Odznaczenie zostało wręczone podczas uroczystości zorganizowanej dla uczczenia 60 rocznicy powstania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w dniu 26 września 2005 roku. W tym szczególnym, podniosłym i uroczystym momencie odznaczenia państwowe i odznaki honorowe otrzymały osoby wybitnie zasłużone dla geodezji i kartografii. O ogromnym znaczeniu i prestiżu tego wydarzenia może świadczyć informacja, cyt: „na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybitnym przedstawicielom geodezji i kartografii zostały przyznane następujące osoby ordery i odznaczenia”.

(Biuletyn Informacyjny Głównego Geodety Kraju, rok 2005, nr 5, str. 4)

Srebrna Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Srebrna Odznaka "Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii"


Tytuł pracy doktorskiej:


Analiza kryteriów stabilności granic katastralnych rzek i potoków podstawą próby generacji numerycznej mapy stref zalewowych