Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych.
poniedziałek, 20 sierpnia 2018 09:12

Decyzja Nr 1/2018, z dnia 16.08.2018 r., znak: GK-II.6623.1.2018.GD, o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów
i aktualizacji użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Sterkowiec.