Moduł płatności on-line w Geoportalu "Węzeł Katastralny Powiatu Brzeskiego".

Geoportal  „Węzeł Katastralny Powiatu Brzeskiego” został wyposażony w moduł płatności on-line, pozwalający na szybkie, wygodne i bezpieczne wnoszenie opłat za zasoby geodezyjne.

Działanie modułu płatności polega na automatycznym przekazaniu danych do banku, gdzie po zalogowaniu oczekuje wypełniony wszystkimi potrzebnymi danymi przelew.

Przelew dokonywany jest poprzez usługę PayByNet  -  www.paybynet.pl

Po dokonaniu płatności Geoportal może w sposób automatyczny udostępnić wymagany zasób geodezyjny i kartograficzny, co znacząco usprawni pracę ośrodka.

Moduł płatności on-line wypełnia wymóg udostępnienia płatności elektronicznych.

Urząd otrzymuje wpłatę bezpośrednio od geodety wraz ze wszystkimi danymi identyfikującymi płatnika.