Nowe aplikacje udostępniające usługi o wysokim poziomie dojrzałości.

Starostwo Powiatowe w Brzesku informuje, że w ramach projektu "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego" został rozbudowany Węzeł Katastralny Powiatu Brzeskiego o nowe aplikacje, udostępniające usługi o wysokim poziomie dojrzałosci, tj. e-usługi związane z obsługą:

  1. Udostępnienia materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawaniem wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków - Sklep geodezyjny on-line.
  2. Inwestorów i projektantów.
  3. Rzeczoznawcówców majątkowych.
  4. Geodetów.
  5. Komorników sądowych.
  6. Nieodpłatnego pozyskiwania danych zgromadzonych w rejestrach publicznych.