Informacja Starosty Powiatu Brzeskiego
piątek, 01 lutego 2019 15:08

Informacja z dnia 29.01.2019 r., znak: GK-II.6620.84.1.2017.AK, Starosty Powiatu Brzeskiego, o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Brzesko - obszar wiejski.