Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego na obszarze wsi Strzelce Wielkie.

Postanowienie Starosty Brzeskiego z dnia 04.02.2019 r., znak: GK-II.661.2.2014.EW, o wszczęciu postępowania scaleniowego na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.