Mapa założeń do projektu scalenia gruntów wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.

Szanowni Państwo, w związku z oczekiwaniami Uczestników scalenia, wyrażonymi na zebraniu przeprowadzonym w dniu 14.02.2019 r., publikujemy Mapę założeń do projektu scalenia gruntów wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.

Dokumentacja pn. "Założenia do projektu scalenia gruntów poszerzone o dodatkowe analizy i uzgodnienia z zakresu melioracji wodnych i odnowy wsi" została sporządzona przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.