Zawiadomienie z dnia 12.06.2019 r., znak: GK-II.661.2.2014.KM, Starosty Brzeskiego.
czwartek, 13 czerwca 2019 13:39

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego, z dnia 12.06.2019 r., znak: GK-II.661.2.2014.KM, o zebraniu Uczestników scalenia gruntów, przeprowadzonego na obszarze wsi Strzelce Wielkie.

Celem zebrania jest wybór Rady uczestników scalenia, będącej społecznym organem doradczym, wybieranym i odwoływanym przez Uczestników scalenia na zebraniu zwołanym przez Starostę.