Wniosek o udzielenie informacji z rejestrów: Katastru Gruntowego, EGIB, prow. w formie analogowej

Wniosek o udzielenie informacji z rejestrów: Katastru Gruntowego, Ewidencji Gruntów i Budynków, prowadzonych w formie analogowej.