Wniosek o utworzenie konta dostępu i przydzielenie praw do modułu.

Wniosek o utworzenie konta dostępu i przydzielenia praw do modułu cen transakcyjnych gromadzonych w bazie RCiWN rzeczoznawcom majątkowym wykonujących prace w oparciu o bazę rejestru cen i wartości nieruchomości, dla potrzeb opracowania operatów szacunkowych.