Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 24.07.2019 r.

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 24.07.2019 r., znak: GK-II.661.2.2011.GD, o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z całością akt sprawy, zgromadzonej w toku postępowania scaleniowego, prowadzonego na gruntach położonych w części obrębu ewidencyjnego Szczepanów, gmina Brzesko, w zasięgu negatywnego oddziaływania autostrady A-4 oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie: od 12.08.2019 r. do 21.08.2019 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51, II piętro, pokój 210 (Wydział Geodezji i Kartografii).