Karta usług GK/03

UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO WYKONAWCOM PRAC GEODEZYJNYCH PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA. UWIERZYTELNIANIE DOKUMENTÓW OPRACOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC GEODEZYJNYCH.

Starostwo Powiatowe w Brzesku informuje, że w ramach projektu "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego" został rozbudowany Węzeł Katastralny Powiatu Brzeskiego, o nowe aplikacje, udostępniające usługi o wysokim poziomie dojrzałości, w tym m.in. o e-usługę "Obsługa geodetów".

W celu uzyskania dostępu do dokumentacji Karty usług nr 3, proszę wybrać poniższy link:

Dokumentacja Karty usług GK/03