Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 18.06.2020 r., znak: GK-II.661.2.2014.KM.

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 18.06.2020 r., znak: GK-II.661.2.2014.KM, dot. zebrania Uczestników postępowania scaleniowego prowadzonego na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.

Celem zebrania jest realizacja przepisów wynikających z art. 11 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, który stanowi, że cyt.: „uczestnicy scalenia, w drodze uchwały, określają zasady szacunku gruntów (…)”.