Węzeł Katastralny Powiatu Brzeskiego

 

 

Informacje katastralne prezentowane na tle ortofotomapy i granic administracyjnych umożliwiają zapoznanie się z zasobem geodezyjno-kartograficznym będącym w posiadaniu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

 

Kliknij tutaj, aby przejść do mapy w trybie publicznym.

 

Kliknij tutaj, aby przeglądać dane części opisowej EGiB.

 

  Kliknij tutaj, aby przejść do mapy w trybie niepublicznym.

 

Kliknij tutaj, aby przeglądać zgłoszone prace geodezyjne.