Innowacje w "powiatowej geodezji"
W artykule zatytułowanym "Cyfrowa geodezja", opublikowanym w Galicyjskim Tygodniku Informacyjnym "Temi", w dniu 20.05.09r., zaprezentowano innowacyjne przedsięwzięcia informatyczne, wdrażane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzesku. Jedną z planowanych  w najbliższym czasie inicjatyw  jest tzw. Węzeł Katastralny "Geoportal", będący odpowiedzią na potrzebę dostosowania administracji publicznej do potrzeb XXI  wieku. W projektowanej platformie cyfrowej będą prezentowane między innymi dane dotyczące:

- granic administracyjnych,

- ortofotomapy,

- działek (granic działek),

- numerów działek,

- budynków,

- dróg, 

- rzek.

Dostęp do informacji będzie bezpłatny, bez wymogu logowania. Koncepcję wdrożenia i prowadzenia Węzła Katastralnego przedstawiono podczas seminarium "Rozwój Geodezji i Kartografii, środki unijne, budżet zadaniowy szkolenie" zorganizowanego w Warszawie w dniach 25 - 26 maja 2009 roku. Temat referatu brzmiał: "Wdrożenie węzła katastrapnego Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej na przykładzie Powiatu Mieleckiego".