Karta Usług Nr GK/03

UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO WYKONAWCOM PRAC GEODEZYJNYCH PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA. UWIERZYTELNIANIE DOKUMENTÓW OPRACOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC GEODEZYJNYCH.

 

Starostwo Powiatowe w Brzesku informuje, że w ramach projektu "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego" został rozbudowany Węzeł Katastralny Powiatu Brzeskiego, o nowe aplikacje, udostępniające usługi o wysokim poziomie dojrzałosci, w tym m.in. o e-usługę "Obsługa geodetów".

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz (GK 03 PROWADZENIE ZGŁASZANYCH PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH 13.12.108 r..)Karta usług-opis procedury.[doc]99 Kb
Pobierz (Informacja nt wydruków 17.01.14.doc)Informacja nt. wydruków map, dostępnych w trybie niepublicznym. [doc]25 Kb
Pobierz (inwentaryzacja budynku 17.01.14.doc)Inwentaryzacja powykonawcza budynku.[doc]32 Kb
Pobierz (mapa do celów projektowych 17.01.14.doc)Mapa do celów projektowych.[doc]35 Kb
Pobierz (mapa do zasiedzenia 17.01.14.doc)Przykład mapy do celów sądowych - do zasiedzenia.[doc]150 Kb
Pobierz (PROTKÓŁ wyznaczenia punktów granicznych _ wznowienia znakow granicznychnowy 25.0)Protokół wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych[doc]52 Kb
Pobierz (PROTOKÓŁ przyjęcia granic nieruchomości 17.01.14.doc)Protokół przyjęcia granic nieruchomości.[doc]51 Kb
Pobierz (PROTOKÓŁ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 17.01.14.doc)Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.[doc]51 Kb
Pobierz (skład operatu_standardy 20.19.2918 r..doc)Skład operatu technicznego.[doc]93 Kb
Pobierz (SZKIC POLOWY 17.01.14.doc)Szkic polowy nr. ......[doc]26 Kb
Pobierz (WEZWANIE do stawiennictwa na gruncie - rozgraniczenie nieruchomości 11.02.16.doc)Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działek[doc]29 Kb
Pobierz (WYKAZ współrzednych punktow granicznych 17.01.14.doc)Wykaz współrzędnych punktów granicznych.[doc]28 Kb
Pobierz (WYKAZ ZMIAN DANYCH EWID DOTYCZACYCH BUDYNKÓW -ZMIANA POWIERZCHNI 17.01.14.doc)Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku (w zakresie powierzchni).[doc]49 Kb
Pobierz (WYKAZ ZMIAN danych-ewidencyjnych działki 17.01.14.doc)Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki.[doc]58 Kb
Pobierz (ZAWIADOMIE o ustaleniu przebiegu granic dzialek ewidencyjnych 01.03.2018 r..doc)Zawiadomienie o czynnościach - ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.[doc]29 Kb
Pobierz (ZAWIADOMIENIE do stawiennictwa na gruncie - wznowienie_wyznaczenie 11.02.16.doc)Zawiadomienie do stawienia się na gruncie-wznowienie znaków/wyznaczenie punktów.[doc]29 Kb
Pobierz (ZAWIADOMIE o przyjęciu  granic nieruchomości.doc)Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic nieruchomości[doc]29 Kb
Pobierz (inwentaryzacja sieci uzbrojenia_operat_bez uzgodnienia ZUDP.doc)Inwentaryzacja powykonawcza sieci/przyłącza.[doc]33 Kb
Pobierz (Strona tytułowa operatu.doc)Operat techniczny - strona tytułowa.[doc]25 Kb
Pobierz (wniosek do starostwa w sprawie ZAWIADOMIENIA o ustaleniu przebiegu granic dziale)Wniosek o zamieszczenie informacji na stronach int. BIP i na tablicy ogłoszeń.[doc]30 Kb
Pobierz (Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów 09.08.2016 r..doc)Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac[doc]39 Kb
Pobierz (Wniosek w sprawie rezygnacji z wykonywania prac geodezyjnych.doc)Wniosek w sprawie rezygnacji z wykonania pracy geodezyjnej.[doc]26 Kb
Pobierz (WYKAZ  ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH BUDYNKU 11.02.16.doc)Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku[doc]44 Kb
Pobierz (Zadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych.doc)Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych.[doc]31 Kb
Pobierz (Zgłoszenie pracy geodezyjnej 28.04.2017 r..xls)Zgłoszenie pracy geodezyjnej[xls]163 Kb
Pobierz (WNIOSEK o dostęp do e-usługi Obsługa geodetów listopad 2019 r..doc)Wniosek o dostęp do systemu dziedzinowego PZGiK[doc]126 Kb
Pobierz (Analiza materiałów PZGiK 25.01.2018 r..doc)Wyniki analizy materiałów PZGiK[doc]33 Kb
Pobierz (wniosek o aktualizację EGiB_użytki 03.07.2018 r..doc)Wniosek o aktualizację informacji zawartych w EGiB, dot. użytków gruntowych.[doc]46 Kb
Pobierz (E- usługa -  Obsługa geodetów.pdf)Procedura e-usługi "Obsługa geodetów".[pdf]96 Kb
Pobierz (Wniosek dot. aktualizacji EGiB 5.02.19 r..doc)Wniosek o aktualizację informacji zawartych w egib.[doc]48 Kb