Zarządzanie gminą przy pomocy systemu informacji o terenie,

 

 

 

 


Starostwo Powiatowe w Brzesku, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Stowarzyszenie Użytkowników Systemu Informacji o Terenie GISPOL zorganizowało w dniu 25 czerwca 2008 roku seminarium na temat: "Zarządzanie gminą przy pomocy systemu informacji o terenie".

W pierwszej części seminarium został zaprezentowany zintegrowany system informacji przestrzennej, obejmujący między innymi moduły:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • studium uwarunkowań i kierunków zabudowy,
  • bazy adresowej nieruchomości,
  • ewidencji umów na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych,
  • ewidencji dróg gminnych,
  • ewidencji znaków drogowych,
  • ewidencji mienia gminnego,
  • ewidencji opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,
  • ewidencji umów dzierżawy (czynszów),

wraz z możliwością prezentacji wybranych treści na stronie internetowej.

W drugiej części seminarium został zaprezentowany przez powiat system informacji o terenie, który jest bazą referencyjną (podstawą) do wdrożenia wyżej wymienionych modułów.

Seminarium było bezpłatne