Konwent Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez geodeta   
piątek, 23 października 2009 19:26

 

Podczas VIII posiedzenia Konwentu Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego, zorganizowanego w dniu 4.12.2008 r., poddano analizie zagadnienia geodezyjne istotne dla funkcjonowania samorządu powiatowego.

 

 

 


 W dniu 4.12.2008 r., w Starostwie Powiatowym w Brzesku miało miejsce VIII posiedzenie Konwentu Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego. Gospodarzem Konwentu był Pan Sławomir Pater, Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego. W spotkaniu wziął udział Pan Andrzej Sztorc, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Podczas prac Konwentu poddano analizie wybrane zagadnienia geodezyjne, o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania samorządu powiatowego. Tematem wiodącym były scalenia gruntów, należące do najbardziej skomplikowanych procedur administracyjnych.

Zgromadzeni goście wysłuchali wystąpień:

- Pana Andrzeja Surówka, Geodety Powiatu Brzeskiego, omawiającego wybrane zagadnienia z zakresu scaleń i wymian gruntów,

- Pani Elżbiety Wąs, p.o. Kierownika Referatu Geodezji i Ewidencji Gruntów, prezentującej referat: "Analizy strukturalne katastrów gruntowych na przykładzie Powiatu Brzeskiego",

- Pani Małgorzaty Kociołek, podinspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych, analizującej problematykę ewidencji mienia komunalnego.

Owocem prac Konwentu jest wniosek o zmiany w przepisach ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów, przekazany Panu Marszałkowi na Sejm RP oraz Paniom Posłankom i Panom Posłom na Sejm RP z terenu województwa małopolskiego, z prośbą o inicjatywę w tej skomplikowanej materii.

Galeria spotkania:

Zmieniony: środa, 28 października 2009 22:17