XXV Sesja Rady Powiatu Brzeskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez geodeta   
piątek, 23 października 2009 19:32

 

Podczas XXV Sesji Rady Powiatu Brzeskiego, przedstawiono problematykę finansowania Infrastruktury Informacji Przestrzennej z Funduszy Strukturalnych, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Organizatorem wystąpienia był Wydział Geodezji.

 

 


Podczas XXV Sesji Rady Powiatu Brzeskiego wysłuchano wykładu Pana Wojciecha Matela. Tematem wystąpienia była problematyka finansowania Infrastruktury Informacji Przestrzennej z Funduszy Strukturalnych, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Jest to zagadnienie w sposób szczególny aktualne w dobie wyzwań stojących przed administracją publiczną w XXI wieku, zmieniającej się społecznej świadomości roli administracji i rozwoju środków elektronicznej komunikacji. W systemie informacji przestrzennej prezentowane w sposób ogólnodostępny mogą być między innymi informacje dotyczące granic administracyjnych, granic i numerów działek, budynków, dróg, rzek. Do korzyści związanych z wdrożeniem innowacji zaliczyć można: usprawnienie pracy, redukcję kosztów promocji regionu, poprawienie efektywności ofert inwestycyjnych. Uruchomienie systemu to istotny krok na drodze dostosowywania urzędów do aktualnych potrzeb i oczekiwań społecznych.

Organizatorem wykładu był Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzesku. 

 

 

Zmieniony: niedziela, 25 października 2009 11:43