Wytyczne, wyjaśnienia
Informacje

Informacja nt. formatów udostępniania danych cyfrowych z PZGiK

 

Obecnie stosowane formaty udostępniania danych cyfrowych z PZGiK (okres przejściowy).

 

Dane rastrowe

Dane wektorowe

geotiff, tiff,
dodatkowo - evr, rap

dxf, gml, dodatkowo -edz, asc,
w uzgodnieniu shp i swde

 

Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Brzesku:


 

Gmina

Mapa zasadnicza

Mapa ewidencyjna wektorowa

Ewidencja Budynków

Mapa wektorowa

Mapa hybrydowa

Granice działek

Kontury klasoużytków

budynki

Miasto Brzesko

tak

-

tak

tak

tak

tak

Gmina Brzesko

tak

-

tak

tak

tak

tak

Miasto Czchów

tak

-

tak

tak

tak

tak

Gmina Czchów

tak

-

tak

tak

tak

tak

Borzęcin

-

tak

tak

tak

tak

tak

Dębno

tak

-

tak

tak

tak

tak

Gnojnik

Zawada Uszewska, Żerków, Uszew

Pozostałe obręby gminy Gnojnik

tak

tak

tak

tak

Iwkowa

-

tak

tak

tak

tak

tak

Szczurowa

-

tak

tak

tak

Wola Przemykowska

-

 

 

 
Informacja nt. układu wysokości w obrębie ewidencyjnym miasto Brzesko

Z dniem 25.04.2012 r. w obrębie ewidencyjnym miasto Brzesko, wysokości szczegółów terenowych takich jak: pikiety sytuacyjne, elementy naziemne podziemnego uzbrojenia terenu, dna studzienek kanalizacyjnych, wloty i wyloty przewodów kanalizacyjnych, osie przewodów podziemnych wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych oraz innych przewodów rurowych na mapie zasadniczej, zostały wykazane w układzie Krondsztadt 86.

 
Informacja

 

                              Szanowni
                                         WYKONAWCY
                              PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH
 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r., “w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych” (DZ.U. Nr 70, poz. 821), od dnia 8 sierpnia 2000 roku obowiązuje w Polsce nowy układ współrzędnych płaskich prostokątnych zwanych powszechnie układem 2000.
 
Wyżej cytowane rozporządzenie stanowi, że układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem “1965”, oraz lokalne układy współrzędnych mogły być stosowane do dnia 31 grudnia 2009 r.
 
Dla jednostek prowadzących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w Polsce, oznacza to konieczność dostosowania swojego zasobu do obowiązującego rozporządzenia.
 
W związku z powyższym przypominam, że:
  • z dniem 1 stycznia 2010r. istnieje obowiązek generowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznych
    w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczonych symbolem „2000”
  • Powiat Brzeski znajduje się w strefie 7 układu „2000”

                                                                  
                                                                  z poważaniem
                                                     Dr inż. Andrzej Surówka
                                                     Geodeta Powiatowy

 

 

 
Zalecenia do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych:

Zalecenia:

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 3