Formularze
Karta Usług Nr GK/03

PROWADZENIE ZGŁASZANYCH PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH.

 

Załączniki:
Pobierz plik (GK 03 PROWADZENIE ZGŁASZANYCH PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH.pdf)Karta Usług - opis procedury[pdf]191 Kb
Pobierz plik (Informacja nt wydruków 17.01.14.doc)Informacja nt. wydruków map, dostępnych w trybie niepublicznym. [doc]25 Kb
Pobierz plik (inwentaryzacja budynku 17.01.14.doc)Inwentaryzacja powykonawcza budynku.[doc]32 Kb
Pobierz plik (inwentaryzacja sieci uzbrojenia 17.01.14.doc)Inwentaryzacja powykonawcza sieci.[doc]33 Kb
Pobierz plik (inwentaryzacja sieci uzbrojenia=klauzula 17.01.14.doc)Inwentaryzacja powykonawcza sieci=klauzula.[doc]37 Kb
Pobierz plik (mapa do celów projektowych 17.01.14.doc)Mapa do celów projektowych.[doc]35 Kb
Pobierz plik (mapa do zasiedzenia 17.01.14.doc)Przykład mapy do celów sądowych - do zasiedzenia.[doc]150 Kb
Pobierz plik (MAPA PODZIAŁU 17.01.14.doc)Mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej (leśnej).[doc]57 Kb
Pobierz plik (MAPA PODZIAŁU  1-3 17.01.14.doc)Mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej (leśnej) 1-3.[doc]52 Kb
Pobierz plik (PROTKÓŁ wyznaczenia punktów granicznych _ wznowienia znakow granicznychnowy 17.0)Protokół wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych.[doc]52 Kb
Pobierz plik (PROTOKÓŁ przyjęcia granic nieruchomości 17.01.14.doc)Protokół przyjęcia granic nieruchomości.[doc]51 Kb
Pobierz plik (PROTOKÓŁ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 17.01.14.doc)Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.[doc]51 Kb
Pobierz plik (skład operatu_standardy 17.01.14.doc)Skład operatu technicznego.[doc]84 Kb
Pobierz plik (Strona tytułowa operatu 17.01.14.doc)Strona tytułowa operatu.[doc]31 Kb
Pobierz plik (SZKIC POLOWY 17.01.14.doc)Szkic polowy nr. ......[doc]26 Kb
Pobierz plik (UMOWA _osoba fizyczna 17.01.14.doc)Umowa dotycząca elektronicznego zgłaszania prac - osoba fizyczna.[doc]37 Kb
Pobierz plik (UMOWA _spółka 17.01.14.doc)Umowa dotycząca elektronicznego zgłaszania prac - spółka.[doc]36 Kb
Pobierz plik (WEZWANIE do stawiennictwa na gruncie - rozgraniczenie nieruchomości 17.01.14.doc)Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działek[doc]27 Kb
Pobierz plik (WNIOESK o zmianę w przyjętym zgłoszeniu pracy geodezyjnej 17.01.14.doc)Wniosek o zmianę w przyjętym zgłoszeniu pracy geodezyjnej.[doc]26 Kb
Pobierz plik (WNIOSEK o dostęp do informacji katastralnej 17.01.14.doc)Wniosek o udostępnienie informacji katastralnej w trybie niepublicznym.[doc]43 Kb
Pobierz plik (WNIOSEK o przyjecie dokumentacji do zasobu 17.01.14.doc)Wniosek o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodez. i kart.[doc]31 Kb
Pobierz plik (WYKAZ  ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH BUDYNKU 31.01.14.doc)Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku.[doc]48 Kb
Pobierz plik (WYKAZ współrzednych punktow granicznych 17.01.14.doc)Wykaz współrzędnych punktów granicznych.[doc]28 Kb
Pobierz plik (WYKAZ ZMIAN DANYCH EWID DOTYCZACYCH BUDYNKÓW -ZMIANA POWIERZCHNI 17.01.14.doc)Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku (w zakresie powierzchni).[doc]49 Kb
Pobierz plik (WYKAZ ZMIAN danych-ewidencyjnych działki 17.01.14.doc)Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki.[doc]58 Kb
Pobierz plik (ZAMÓWIENIE NA DOKUMENTY DO ZGŁOSZENIA PRACY 17.01.14.doc)Zamównienie na udostępnienie materiałów w formie kopii lub w postaci cyfrowej.[doc]43 Kb
Pobierz plik (ZAWIADOMIE o ustaleniu przebiegu granic dzialek ewidencyjnych luty 2014.doc)Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic dz. ew.[doc]33 Kb
Pobierz plik (ZAWIADOMIENIE do stawiennictwa na gruncie - wyznaczenie 17.01.14.doc)Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wyznaczenia punktów granicznych[doc]28 Kb
Pobierz plik (ZAWIADOMIENIE do stawiennictwa na gruncie - wznowienie_wyznaczenie 17.01.14.doc)Zawiadomienie do stawienia się na gruncie-wznowienie znaków/wyznaczenie punktów.[doc]28 Kb
Pobierz plik (ZGŁOSZENIE PRACY GEODEZYJNEJ 17.01.14.doc)Zgłoszenie pracy geodezyjnej.[doc]41 Kb
Pobierz plik (ZAWIADOMIE o przyjęciu  granic nieruchomości.doc)Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic nieruchomości[doc]29 Kb