Formularze
Karta Usług Nr GK/03

UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO WYKONAWCOM PRAC GEODEZYJNYCH PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA. UWIERZYTELNIANIE DOKUMENTÓW OPRACOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC GEODEZYJNYCH.

 

Załączniki:
Pobierz plik (GK 03 PROWADZENIE ZGŁASZANYCH PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH  sierpień 201)Karta Usług - opis procedury[doc]72 Kb
Pobierz plik (Informacja nt wydruków 17.01.14.doc)Informacja nt. wydruków map, dostępnych w trybie niepublicznym. [doc]25 Kb
Pobierz plik (inwentaryzacja budynku 17.01.14.doc)Inwentaryzacja powykonawcza budynku.[doc]32 Kb
Pobierz plik (inwentaryzacja sieci uzbrojenia 17.01.14.doc)Inwentaryzacja powykonawcza sieci.[doc]33 Kb
Pobierz plik (mapa do celów projektowych 17.01.14.doc)Mapa do celów projektowych.[doc]35 Kb
Pobierz plik (mapa do zasiedzenia 17.01.14.doc)Przykład mapy do celów sądowych - do zasiedzenia.[doc]150 Kb
Pobierz plik (MAPA PODZIAŁU 17.01.14.doc)Mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej (leśnej).[doc]57 Kb
Pobierz plik (MAPA PODZIAŁU  1-3 17.01.14.doc)Mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej (leśnej) 1-3.[doc]52 Kb
Pobierz plik (PROTKÓŁ wyznaczenia punktów granicznych _ wznowienia znakow granicznychnowy 17.0)Protokół wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych.[doc]52 Kb
Pobierz plik (PROTOKÓŁ przyjęcia granic nieruchomości 17.01.14.doc)Protokół przyjęcia granic nieruchomości.[doc]51 Kb
Pobierz plik (PROTOKÓŁ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 17.01.14.doc)Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.[doc]51 Kb
Pobierz plik (skład operatu_standardy październik 2014.doc)Skład operatu technicznego.[doc]92 Kb
Pobierz plik (SZKIC POLOWY 17.01.14.doc)Szkic polowy nr. ......[doc]26 Kb
Pobierz plik (WEZWANIE do stawiennictwa na gruncie - rozgraniczenie nieruchomości 17.01.14.doc)Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działek[doc]27 Kb
Pobierz plik (WYKAZ  ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH BUDYNKU 31.01.14.doc)Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku.[doc]48 Kb
Pobierz plik (WYKAZ współrzednych punktow granicznych 17.01.14.doc)Wykaz współrzędnych punktów granicznych.[doc]28 Kb
Pobierz plik (WYKAZ ZMIAN DANYCH EWID DOTYCZACYCH BUDYNKÓW -ZMIANA POWIERZCHNI 17.01.14.doc)Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku (w zakresie powierzchni).[doc]49 Kb
Pobierz plik (WYKAZ ZMIAN danych-ewidencyjnych działki 17.01.14.doc)Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki.[doc]58 Kb
Pobierz plik (ZAWIADOMIE o ustaleniu przebiegu granic dzialek ewidencyjnych luty 2014.doc)Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic dz. ew.[doc]33 Kb
Pobierz plik (ZAWIADOMIENIE do stawiennictwa na gruncie - wznowienie_wyznaczenie 17.01.14.doc)Zawiadomienie do stawienia się na gruncie-wznowienie znaków/wyznaczenie punktów.[doc]28 Kb
Pobierz plik (ZAWIADOMIE o przyjęciu  granic nieruchomości.doc)Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic nieruchomości[doc]29 Kb
Pobierz plik (inwentaryzacja sieci uzbrojenia_operat_bez uzgodnienia ZUDP.doc)Inwentaryzacja powykonawcza sieci/przyłącza.[doc]33 Kb
Pobierz plik (Strona tytułowa operatu.doc)Operat techniczny - strona tytułowa.[doc]25 Kb
Pobierz plik (wniosek do starostwa w sprawie ZAWIADOMIENIA o ustaleniu przebiegu granic dziale)Wniosek o zamieszczenie informacji na stronach int. BIP i na tablicy ogłoszeń.[doc]30 Kb
Pobierz plik (Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów.doc)Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez Wykonawcę.[doc]38 Kb
Pobierz plik (Wniosek w sprawie rezygnacji z wykonywania prac geodezyjnych.doc)Wniosek w sprawie rezygnacji z wykonania pracy geodezyjnej.[doc]26 Kb
Pobierz plik (WYKAZ  ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH BUDYNKU.doc)Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku.[doc]48 Kb
Pobierz plik (Zadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych.doc)Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych.[doc]31 Kb
Pobierz plik (Zgłoszenie pracy geodezyjnej marzec 2015.xls)Zgłoszenie prac geodezyjnych.[xls]163 Kb
Pobierz plik (WNIOSEK o dostęp do portalu Węzeł Katastralny Powiatu Brzeskiego październik 201)Wniosek o dostęp do portalu Węzeł Katastralny Powiatu Brzeskiego[doc]44 Kb