Scalenia gruntów - Jasień
Wykaz działek

W odpowiedzi na prośby Uczestników scaleń gruntów, podnoszone na zebraniach, zwoływanych w celu odczytania postanowień o wszczęciu postępowań scaleniowych związanych z budową autostrady – A-4, publikujemy Wykaz działek ewidencyjnych wchodzących w obszar scalenia gruntów.

 
Postanowienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Postanowienie z dnia 2.12.2011 r., znak: GN.II.JG.6017-1/10, Starosty Brzeskiego o wszczęciu z urzędu postępowania scaleniowego na obszarze wsi Jasień, gmina Brzesko.

 
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

 
Opracowania mapowe, obręb ewidencyjny Jasień, gmina Brzesko

 Poniżej prezentujemy:

  • Założenia do projektu scalenia gruntów, gmina: Brzesko, obręb: Jasień, skala 1:5000,
  • Mapa obszaru opracowania, gmina: Brzesko, obręb: Jasień, skala 1:5000,

Prezentowane powyżej opracowania mapowe, zostały przekazane Staroście Powiatu Brzeskiego, przez wykonawcę prac scaleniowych: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych.

Aby uzyskać pełen podgląd interesującej Państwa dokumentacji, proszę wybrać właściwy załącznik, z katalogu prezentowanego poniżej. Załączniki są zapisane w formacie JPEG.

Załączniki:
Pobierz (Jasień_założenia_do_projektu_scalenia.jpg)Założenia do projektu scalenia[obręb: Jasień]5101 Kb
Pobierz (Jasień_aktualna_mapa obszaru opracowania.jpg)Mapa obszaru opracowania[obręb: Jasień]3461 Kb