Scalenia gruntów - Mokrzyska - Bucze
Zawiadomienie z dnia 03.04.2018 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego.

Starosta Powiatu Brzeskiego zawiadamia, że w dniach:

  • 07.05.2018 r. (poniedziałek), w godz. 800 - 1600,
  • 08.05.2018 r. (wtorek), w godz. 800 - 1600,
  • 09.05.2018 r. (środa), w godz. 800 - 1600,
  • 10.05.2018 r. (czwartek), w godz. 800 - 1600,
  • 11.05.2018 r. (piątek), w godz. 800 - 1600,
  • 14.05.2018 r. (poniedziałek), w godz. 800 - 1600,
  • 15.05.2018 r. (wtorek), w godz. 800 - 1600;

w Budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach, ul. Kościelna 1, nastąpi okazanie projektu scalenia, sporządzonego przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, dla gruntów położonych w części wsi Mokrzyska, gmina Brzesko.

 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja z dnia 29.01.2018 r., znak: OŚ.6220.6.2017.MW, Starosty Brzeskiego, o środowiskowych uwarunkowaniach.

 
Postanowienie Starosty Powiatu Brzeskiego.

Postanowienie z dnia 28.12.2017 r., znak: OŚ.6220.6.2017.BB, Starosty Powiatu Brzeskiego, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Scalenie gruntów w części obrębu Mokrzyska - Bucze, Gmina Brzesko, Powiat Brzeski".

 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomienie z dnia 16.10.2017 r., znak: OŚ.6220.6.2017.MW, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Scalenie gruntów w części obrębu Mokrzyska - Bucze, Gmina Brzesko, Powiat Brzeski", przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.

 
Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych.

Decyzja z dnia 15.09.2016 r., znak: GK-II.6623.2.2015.EW Starosty Brzeskiego, o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Mokrzyska - Bucze.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 4