Wydział Geodezji Starostwa Brzeskiego na łamach prasy. Drukuj
Wpisany przez geodeta   
niedziela, 25 października 2009 10:50

Pisano o nas:
Brzeski Portal Geodezyjny. Parę kliknięć - Gość Niedzielny
Koniec z kolejkami do Wydziału Geodezji - Gazeta Krakowska
www.geodezja.powiatbrzeski.pl - Galicyjski Tygodnik Informacyjny TEMI
Po 900 euro na hektar - Galicyjski Tygodnik Informacyjny TEMI
Cyfrowa geodezja - Galicyjski Tygodnik Informacyjny TEMI 
Wiele zależy od mieszkańców - Gazeta Krakowska


 

 


 Brzeski portal geodezyjny. Parę kliknięć

Gość Niedzielny z dnia 22.11.2009 r., nr 47, Gość tarnowski, str. 4.

Informacja o uruchomieniu Portalu Geodety Powiatu Brzeskiego oraz Węzła Katastralnego Powiatu Brzeskiego. Przedstawiono korzyści płynące z wdrożonej inicjatywy, podkreślono jej istotne znaczenie dla lokalnej społeczności. To ważny element działań podejmowanych na rzecz zbliżenia urzędu do mieszkańców.
 

Koniec z kolejkami do Wydziału Geodezji

Gazeta Krakowska, Tarnów, z dnia 3.11.2009 r., nr 258, str. 4.

Artykuł prezentujący znaczenie Portalu Geodety Powiatu Brzeskiego dla społeczności lokalnej. O istocie inicjatywy z dumą mówi Starosta Powiatu Brzeskiego Ryszard Ożóg. W artykule znajdziemy również ciekawe opinie oraz oceny uruchomionej strony, dotyczące zarówno pomysłu jak i wykonania. 

 

www.geodezja.powiatbrzeski.pl

Galicyjski Tygodnik Informacyjny TEMI z dnia 28.10.09 r., nr 43, Tydzień Brzeski nr. 34, str. 6. 

O znaczeniu Portalu Geodety Powiatu Brzeskiego oraz Węzła Katastralnego Powiatu Brzeskiego mówi Geodeta Powiatu Brzeskiego dr inż. Andrzej Surówka. W artykule prezentowane są cele które determinowały potrzebę uruchomienia innowacyjnej inicjatywy, będącej w swej istocie i wykonaniu ważnym elementem procesu zbliżenia urzędu do mieszkańców. Przedstawiono również korzyści z niej płynące.

 
Po 900 euro na hektar

Galicyjski Tygodnik Informacyjny TEMI z dnia 22.07.09 r., nr 29, Tydzień Brzeski nr 20, str. 3.

Artykuł dotyczy problematyki prowadzenia postępowań scaleniowych. Poruszono kwestie scaleń związanych z budową autostrady A4, poddano analizie problemy w prowadzeniu przedmiotowego postępowania w Zaborowiu i Woli Przemykowskiej. Zwrócono uwagę na istotną płaszczyznę finansowania prac oraz realizacji zagospodarowania poscaleniowego. Opisano inicjatywę zmian w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów.

 

Cyfrowa geodezja

Galicyjski Tygodnik Informacyjny TEMI z dnia 20.05.09 r., nr 20, Tydzień Brzeski, nr 11, str. 5. 

Artykuł dotyczy wyzwań stojących przed powiatowymi służbami geodezyjnymi. Wiek XXI obliguje do sięgnięcia po instrumenty informatyczne, które pozwolą na efektywne zbliżenie urzędu do mieszkańców oraz usprawnienie pracy administracji. W artykule pojawiła się zapowiedź uruchomienia cyfrowej platformy internetowej, na której będą prezentowane podstawowe dane dotyczące działek, oraz utworzenia portalu na którym zainteresowani znajdą informacje o specyfice prowadzonych postępowań. Poruszono zagadnienie likwidacji tzw. ośrodków zamiejscowych Wydziału Geodezji. 

 

Wiele zależy od mieszkańców

Gazeta Krakowska z dnia 4.07.2008 r., Tygodnik Brzesko-Bocheński, str. 5.

Wywiad z Geodetą Powiatu Brzeskiego dr inż. Andrzejem Surówka dotyczący trudnego problemu prowadzenia postępowań scaleniowych wszczętych przed rokiem 2004. Zagadnienie to, przedstawiono na przykładzie wsi Zaborów, położonej w Gminie Szczurowa. Postępowanie scaleniowe w Zaborowiu zostało wszczęte w 1989 roku, do dzisiaj nie zostało zakończone. Dr inż. Andrzej Surówka przedstawia przyczyny tego stanu rzeczy, omawiając zaangażowanie powiatowych służb geodezyjnych w działania prowadzone dla dobra i w interesie mieszkańców wsi. Duże znaczenie mają zaprezentowane warianty sposobów wyjścia z impasu, wymagające zaangażowania samych zainteresowanych uczestników scalenia.  

 

 

 


 

 

 

 

Zmieniony: czwartek, 25 lutego 2010 13:59