Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Bielcza

Uwaga : moduł w trakcie aktualizacji.

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 28.08.2020 r., znak:GK-II.661.5.2011.GD.
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 28.08.2020 r., znak: GK-II.661.5.2011.GD, informujące o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z całością akt sprawy, zgromadzonych w toku postępowania scaleniowego, prowadzonego na gruntach położonych w części wsi Bielcza, gmina Borzęcin, w zasięgu negatywnego oddziaływania autostrady A-4 oraz o  możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie: od 22.09.2020 r. do 30.09.2020 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51, II piętro, pokój nr 210 (Wydział Geodezji i Kartografii).
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 28.08.2020 r.


Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów - Bielcza.

Decyzja Nr 1/2018, z dnia 03.08.2018 r., znak: GK-II.6623.2.2015.EW, Starosty Powiatu Brzeskiego, o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Bielcza, gmina Borzęcin.

 
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 09.10.2017 r.

Zawiadomienie z dnia 09.10.2017 r., znak: GK-II.6623.2.2017.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego (obiekt Bielcza, gmina Borzęcin).

Zawiadomienie dotyczy:

  1. wyłożenia do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji, na okres 14 dni,w godzinach: 800 – 1500, w dniach: od 27.11.2017 r., do 14.12.2017 r. – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51, w Wydziale Geodezji i Kartografii, II-piętro, pok. nr 224;
  2. prawa do zapoznania się z całością dokumentacji z ustalenia klasyfikacji, na okres 7 dni, od dnia 15.12.2017 r., do dnia 21.12.2017 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego, przy ul. Głowackiego 51, w Wydziale Geodezji i Kartografii, II-piętro, pok. nr 224.
 
Zawiadomienie z dnia 22.03.2016 r., Starosty Powiatu Brzeskiego.

Zawiadomienie z dnia 22.03.2016 r., znak: GK-II.661.5.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego, o wyłożeniu do publicznego wglądu, projektu scalenia gruntów, przygotowanego dla części obrębu ewidencyjnego Bielcza, gmina Borzęcin.

 
Zawiadomienie o zebraniu Uczestników scalenia gruntów

Zawiadomienie z dnia 22.05.2013 r., znak: GN.II.661.5.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego o zebraniu Uczestników scalenia gruntów zwoływanym w celu wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów.

 
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 25.02.2013 r., znak: GN-II.661.5.2011.BG, Starosty Brzeskiego o ogłoszeniu wyników oszacowania gruntów i ich udostępnieniu do publicznego wglądu.

Załączniki:
Zawiadomienie z dnia 25.02.2013 r., Starosty Powiatu Brzeskiego.
[pdf]231 Kb
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego
 
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego
 
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 21.05.2012 r., znak: GN-II.661.5.2011.BG, Starosty Powiatu Brzeskiego, o zebraniu Uczestników scalenia gruntów na którym nastąpi wybór Rady Uczestników Scalenia.

 
Ramowy harmonogram prac

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy ramowy harmonogram prac planowanych do wykonania w ramach postępowania scaleniowego, prowadzonego w zawiązku z budową autostrady A – 4. Harmonogram został przedstawiony przez Wykonawcę prac – Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Informujemy, że wskazane w tabeli czasookresy prac nie mają charakteru wiążącego, mogą ulegać zmianie z przyczyn obiektywnych (niezależnych od Wykonawcy i organu).

 
Wykaz działek

W odpowiedzi na prośby Uczestników scaleń gruntów, podnoszone na zebraniach, zwoływanych w celu odczytania postanowień o wszczęciu postępowań scaleniowych związanych z budową autostrady – A-4, publikujemy Wykaz działek ewidencyjnych wchodzących w obszar scalenia gruntów.

Załączniki:
Wykaz działek ewidencyjnych wchodzących w obszar scalenia gruntów
[pdf]248 Kb
Postanowienie Starosty Brzeskiego

Postanowienie z dnia 20.12.2011 r., znak: GN-II.661.5.2011.BG, Starosty Brzeskiego, o wszczęciu z urzędu postępowania scaleniowego na obszarze wsi Bielcza, gmina Borzęcin.

Załączniki:
Postanowienie o wszczęciu z urzędu postępowania scaleniowego
[pdf]1026 Kb

 

Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 30.11.2011 r., znak: GN-II.661.5.2011.BG, Starosty Powiatu Brzeskiego o zebraniu Uczestników scalenia gruntów na którym nastąpi odczytanie postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego.

Załączniki:
Zawiadomienie z dnia 30.11.2011 r., Starosty Powiatu Brzeskiego.
[pdf]189 Kb

 

Opracowania mapowe, obręb ewidencyjny Bielcza, gmina Borzęcin

Poniżej prezentujemy:

  • Mapę zasięgu scalenia,
  • Założenia do projektu scalenia gruntów części wsi Bielcza.

Prezentowane opracowania mapowe, zostały przekazane Staroście Powiatu Brzeskiego, przez wykonawcę prac scaleniowych: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

Aby uzyskać pełen podgląd dokumentacji, proszę wybrać właściwy załącznik, z katalogu prezentowanego poniżej. Załączniki są zapisane w formacie PDF.

 

Załączniki:
Mapa zasięgu scalenia
[pdf]620 Kb
Założenia do projektu scalenia gruntów
[pdf]814 Kb
Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw