Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawanie wypisów i wyrysów (map) z egib

Informacja o tym jak zamówić wypis z rejestru gruntów, budynków, lokali, wyrys z mapy ewidencyjnej, kopię mapy zasadniczej, kopię mapy ewidencyjnej lub inne materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ważne: Wypis z rejestru gruntów może uzyskać właściciel nieruchomości lub osoba posiadająca pełnomocnictwo właściciela w tym zakresie, a także osoby wymienione w art. 24 ust.5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1. Wniosek można złożyć elektronicznie  (forma preferowana) poprzez GEOPORTAL – (udostępnianie materiałów zasobu -  http://brzesko.geoportal2.pl/  ).

Należy  wybrać przycisk „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUDP” i założyć konto użytkownika. System poprowadzi użytkownika przez proces wypełniania wniosku. Składając wniosek można wybrać formę przekazania i sposób odbioru dokumentu np. osobiście, przesłanie pocztą, elektronicznie. W przypadku wniosku o wypis z rejestru gruntów, budynków lub lokali autoryzacja wnioskodawcy odbywa się przez profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Profil zaufany można łatwo założyć korzystając z bankowości elektronicznej w swoim banku. Jeżeli wnioskodawca nie zna numeru działki może do jego ustalenia skorzystać z GEOPORTALU:  
http://brzesko.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice+OSM+

Po zatwierdzeniu wniosku przez użytkownika pojawia się on bezpośrednio w systemie Starostwa. Komunikacja pracownika tut. Urzędu z Wnioskodawcą odbywa się poprzez komunikator z poziomu założonego konta użytkownika.

Wnioskodawca w komunikatorze otrzyma informację o wysokości należnej opłaty. Opłatę można łatwo wykonać z poziomu konta użytkownika klikając „zapłać” i dalej korzystając z  płatności elektronicznych. System automatycznie rejestruje wykonanie opłaty, nie trzeba przesyłać do Urzędu potwierdzenia jej wykonania.

Po zarejestrowaniu dokonania opłaty przez system przystępujemy do sporządzenia zamówionych dokumentów. Dokumenty zamówione w formie elektronicznej zostaną podpięte jako materiały do pobrania przez użytkownika w formie pliku podpisanego podpisem kwalifikowanym z klauzulą elektroniczną (bez czerwonych pieczątek). W przypadku dokumentów zamówionych w formie wydruku (tj. papierowej) zostaną wysłane pocztą tradycyjną, a w przypadku wskazania we wniosku „odbiór osobisty” w komunikatorze przesłana zostanie informacja, że dokumenty są gotowe do odbioru.

W przypadku trudności przy wypełnianiu wniosku krótką instrukcję i tutorial można zobaczyć pod linkiem: https://www.powiatbrzeski.pl/aktualnosc/2945,komunikat-sprawy-geodezyjne i
https://www.geoportal2.pl/pl/instrukcje/

2. Wniosek można złożyć również osobiście w siedzibie Starostwa.                                                   

UWAGA: w związku z obecną sytuacją związaną z ogłoszonym stanem epidemii informujemy, że w tut. Urzędzie kasa jest nieczynna.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo złożyć wniosek w formie tradycyjnej – papierowej należy pobrać wzór wniosku (https://bip.malopolska.pl/spbrzesko,m,40117,gdzie-i-jak-zalatwic-sprawy.html  ), wypełnić i złożyć na dzienniku podawczym tut. Starostwa.

Ważne: we wniosku należy koniecznie wskazać adres e-mail, na który przekazywane będą informacje dotyczące np. wysokości opłaty oraz gotowości do odbioru wnioskowanych dokumentów.

Po otrzymaniu przez Wnioskodawcę e-maila zawierającego Dokument Obliczenia Opłaty, w którym określona jest wysokość opłaty należy dokonać płatności na wskazane konto ( np. w banku, na poczcie itp.)  i dokument potwierdzający uiszczenie opłaty ( np. elektroniczne potwierdzenie płatności wygenerowane przez bank lub skan dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty)  przesłać e-mailem na adres zwrotny ( tj. e-mail pracownika Urzędu, z którego otrzymaliście Państwo informację o opłacie). Po  zarejestrowaniu dokonania opłaty przystępujemy do sporządzenia zamówionych dokumentów. W przypadku dokumentów zamówionych w formie wydruku (tj. papierowej) zostaną one wysłane pocztą tradycyjną lub, w przypadku wskazania we wniosku „odbiór osobisty”, na e-mail  przesłana zostanie informacja, że dokumenty są gotowe do odbioru.

Najczęściej zadawane pytania:

Jaką skalę mapy zaznaczyć we wniosku o np. mapę zasadniczą i/lub ewidencyjną?

Od podmiotu, dla którego przeznaczona będzie mapa lub np. od projektanta należy uzyskać informację jaka skala mapy jest wymagana. Wyjaśniam, że w zasobie geodezyjnym nie ma gotowego dokumentu pod nazwą „mapa do celów opiniodawczych” wskazywany często przez podmioty, dla których jest przeznaczona mapa.

Jak ustalić zakres mapy we wniosku?

W celu ustalenia numeru działki lub zakresu mapy można skorzystać z Geoportalu (http://brzesko.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice+OSM+ ).

Co otrzymam zamawiając mapę w postaci elektronicznej?

Przed zamówieniem mapy należy z podmiotem lub projektantem, dla których przeznaczona jest docelowo mapa uzgodnić postać mapy ( tj. czy wydruk = mapa papierowa czy elektroniczna = plik).

Jeżeli zamówicie Państwo mapę w postaci elektronicznej otrzymacie plik zawierający mapę w formacie dxf lub GEOTIFF wg wskazania we wniosku (bez czerwonych pieczątek!) podpisany podpisem kwalifikowanym oraz zawierający klauzulę elektroniczną w postaci ciągu znaków zgodną z obowiązującymi przepisami. Mapa w postaci elektronicznej jest przyjmowana np. na narady koordynacyjne w tut. Starostwie, przez niektórych projektantów.

Informacja telefoniczna w sprawie wydawania wypisów, wyrysów i map: (14) 628 49 59.

Informacja telefoniczna w pozostałych sprawach z zakresu działania PODGiK: (14) 663 01 84.


 

Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw