Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ogłoszenia - Gmina Szczurowa

Informacja Nr GK-II.6620.82.1.2018.KP Starosty Brzeskiego z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków opracowanego dla obrębu ewidencyjnego: Szczurowa zawierającego się w jednostce ewidencyjnej 120207_2 Szczurowa, powiat brzeski, województwo małopolskie.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 12.05.2022 r.


Informacja Nr GK-II.6620.82.1.2018.KP Starosty Brzeskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków opracowanego dla obrębów ewidencyjnych: Niedzieliska, Rajsko, Rylowa zawierających się w jednostce ewidencyjnej 120207_2 Szczurowa, powiat brzeski, województwo małopolskie.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 28.04.2022 r.


Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 24.01.2022 r. znak: GK-II.6620.82.1.2018.JW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zawierającego się w jednostce ewidencyjnej 120207_2 Szczurowa Powiat brzeski, Województwo małopolskie, obejmującej m.in. obręby ewidencyjne: NIEDZIELISKA, RAJSKO oraz RYLOWA, opracowanego w związku z realizacją zamówienia publicznego, pn. „Dostawa baz danych EGiB dla wybranych obrębów jednostki ewidencyjnej Szczurowa w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 24.01.2022 r.
Informacja Nr GK-II.6620.80.1.2021.MS Starosty Brzeskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, opracowanej dla obrębu ewidencyjnego Strzelce Wielkie, zawierającego się w jednostce ewidencyjnej 120207_2 Szczurowa, powiat brzeski, województwo małopolskie.
Treść Informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 29.10.2021 r.
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 14.09.2021 r., znak: GK-II.6620.80.1.2021.EW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków, obejmującej obręb ewidencyjny Strzelce Wielkie zawierający się w jednostce ewidencyjnej 120207_2 Szczurowa, powiat brzeski, województwo małopolskie.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 14.09.2021 r.
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 30.04.2021 r., znak: GK-II.6620.80.1.2021.JW, o rozpoczęciu prac geodezyjnych, mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Strzelce Wielkie, położonych w jednostce ewidencyjnej Szczurowa, poprzez:
1) utworzenie zbiorów danych EGIB w zakresie budynków i obiektów trwale związanych z budynkami na podstawie przetworzenia wyników pomiarów sytuacyjnych oraz dokumentacji zasobu spełniającej obowiązujące standardy;
2) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 30.04.2021 r.

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 26.06.2020 r., znak: GK-II.6620.82.1.2018.KM, o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Szczurowa, Niedzieliska, Rajsko i Rylowa, położonych w jednostce ewidencyjnej Szczurowa.
Treść Informacji:
Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw