Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ogłoszenia - Gmina Szczurowa

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 14.09.2021 r., znak: GK-II.6620.80.1.2021.EW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków, obejmującej obręb ewidencyjny Strzelce Wielkie zawierający się w jednostce ewidencyjnej 120207_2 Szczurowa, powiat brzeski, województwo małopolskie.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 14.09.2021 r.
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 30.04.2021 r., znak: GK-II.6620.80.1.2021.JW, o rozpoczęciu prac geodezyjnych, mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Strzelce Wielkie, położonych w jednostce ewidencyjnej Szczurowa, poprzez:
1) utworzenie zbiorów danych EGIB w zakresie budynków i obiektów trwale związanych z budynkami na podstawie przetworzenia wyników pomiarów sytuacyjnych oraz dokumentacji zasobu spełniającej obowiązujące standardy;
2) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 30.04.2021 r.

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 26.06.2020 r., znak: GK-II.6620.82.1.2018.KM, o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Szczurowa, Niedzieliska, Rajsko i Rylowa, położonych w jednostce ewidencyjnej Szczurowa.
Treść Informacji:
Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw