Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Strzelce Wielkie

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 17.08.2020 r., znak: GK-II.661.2.2014.GD informujące, że:

w dniu 07.09.2020 r. (poniedziałek), o godz. 1530, w Strzelcach Wielkich na placu przykościelnym Kościoła Parafialnego pw. Św. Sebastiana Męczennika, odbędzie się zebranie Uczestników postępowania scaleniowego prowadzonego na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.
Celem zebrania, jest realizacja przepisów, wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, który stanowi, cyt.: „Zgodę na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych uczestnicy scalenia wyrażają w formie uchwały”.
W przypadku niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie tj. w dniu 07.09.2020 r., ustala się drugi termin zebrania na dzień 08.09.2020 r. (wtorek), o godz. 1530 w Strzelcach Wielkich, na ww. placu przykościelnym.
Treść zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 17.08.2020 r., znak: GK-II.661.2.2014.GD.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 16.07.2020 r., znak: GK-II.661.2.2014.GD informujące, że:
  • w dniu 05.08.2020 r. (środa), o godz. 1530, w Strzelcach Wielkich na placu przykościelnym Kościoła Parafialnego pw. Św. Sebastiana Męczennika, odbędzie się zebranie Uczestników postępowania scaleniowego prowadzonego na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa. Celem zebrania, jest wykonanie obowiązku, wynikającego z art. 12 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, który stanowi, cyt.: „wyniki oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych ogłasza się na zebraniu uczestników scalania, zwołanym przez starostę …”;
  • w terminie od 06.08.2020 r. – 14.08.2020 r., wyniki oszacowania gruntów zostaną udostępnione do publicznego wglądu, w budynku w kancelarii terenowej Wykonawcy prac, położonym w Strzelcach Wielkich 220, 32-822 Strzelce Wielkie (dawna organistówka).
    Treść Zawiadomienia:
    Zawiadomienie Starosty Brzeskiego

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 18.06.2020 r., znak: GK-II.661.2.2014.KM.

Zawiadomienie dot. zebrania Uczestników postępowania scaleniowego prowadzonego na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.
Celem zebrania jest realizacja przepisów wynikających z art. 11 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, który stanowi, że cyt.: „uczestnicy scalenia, w drodze uchwały, określają zasady szacunku gruntów (…)”.
Treść zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego
Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 06.02.2020 r., znak: GK-II.6620.75.2.2019.KM.w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów:

Przedmiot rozstrzygnięcia: ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacja użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.

Treść decyzji:
Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 06.02.2020 r.
Załączniki do decyzji - Mapy klasyfkacji (ark: 1-22).

Zawiadomienie z dnia 12.06.2019 r., znak: GK-II.661.2.2014.KM, Starosty Brzeskiego.

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego, z dnia 12.06.2019 r., znak: GK-II.661.2.2014.KM, o zebraniu Uczestników scalenia gruntów, przeprowadzonego na obszarze wsi Strzelce Wielkie.
Celem zebrania jest wybór Rady uczestników scalenia, będącej społecznym organem doradczym, wybieranym i odwoływanym przez Uczestników scalenia na zebraniu zwołanym przez Starostę.

Treść zawiadomienia:
Zawiadomienie z dnia 12.06.2019 r.

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 18.03.2019 r., GK-II.6620.75.2.2019.KM.

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 18.03.2019 r., znak: GK-II.6620.75.2.2019.KM, dotyczące przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz aktualizacji użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych, położonych w obrębie ewidencyjnym Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.

Treść zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 18.03.2020 r.
Mapa założeń do projektu scalenia gruntów wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.

Szanowni Państwo, w związku z oczekiwaniami Uczestników scalenia, wyrażonymi na zebraniu przeprowadzonym w dniu 14.02.2019 r., publikujemy Mapę założeń do projektu scalenia gruntów wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa:

Założenia do projektu scalenia gruntów

Dokumentacja pn. "Założenia do projektu scalenia gruntów poszerzone o dodatkowe analizy i uzgodnienia z zakresu melioracji wodnych i odnowy wsi" została sporządzona przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.


Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego na obszarze wsi Strzelce Wielkie.

Postanowienie Starosty Brzeskiego z dnia 04.02.2019 r., znak: GK-II.661.2.2014.EW, o wszczęciu postępowania scaleniowego na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa:

Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.
Załącznik Nr 1 do postanowienia: Obszar scalenia gruntów.
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego o zebraniu na którym nastąpi odczytanie postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego.
Zawiadomienie z dnia 22.01.2019 r., znak: GK-II.661.2.2014.EW, Starosty Powiatu Brzeskiego, informujące, że w dniu 14.02.2019 r., (czwartek), o godz. 16.00 w budynku Domu Ludowego - Świetlicy w Strzelcach Wielkich 33, odbędzie się zebranie Uczestników scalenia.
Celem zebrania jest odczytanie postanowienia Starosty Powiatu Brzeskiego, o wszczęciu postępowania scaleniowego na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.

Treść zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 22.01.2019 r.


Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw